header.infotext

Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

  • Bu sözleşme, Altın Safran Lokum (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) ile web sitesine üye olan kullanıcılar (bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.
 2. Sözleşmenin Konusu

  • İşbu sözleşme, Üyenin Şirketin internet sitesinden yararlanma şartlarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
 3. Üyelik Şartları

  • Sitemize üye olabilmek için en az 18 yaşında olmak ve "kullanıcı adı" ve "şifre" seçmek zorunludur.
  • Üye, siteye üyelik formunda verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Yanlış bilgi verilmesinden doğacak tüm sorumluluk Üye'ye aittir.
 4. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

  • Üye, Şirket web sitesini kullanırken, yürürlükteki tüm yasal mevzuata uymakla yükümlüdür.
  • Üye, başka kullanıcıların hizmetlerden yararlanmalarını engelleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz.
  • Üye, Şirketin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde ticari faaliyet için kullanamaz.
 5. Şirketin Hak ve Yükümlülükleri

  • Şirket, üye bilgilerini üçüncü partilerle paylaşmayacak ve bu bilgileri sadece yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanabilecektir.
  • Şirket, web sitesinin güvenliğini sağlamak için makul tedbirleri almakla yükümlüdür.
 6. Gizlilik Politikası

  • Üyenin kişisel verileri, Şirketin gizlilik politikasına uygun olarak işlenecektir.
 7. Sözleşme Değişiklikleri

  • Şirket, gerekli gördüğü durumlarda sözleşmeyi değiştirebilir. Bu değişiklikler, sitede ilan edildikleri tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 8. Mücbir Sebepler

  • Doğal afetler, savaş, grev gibi mücbir sebepler nedeniyle Şirket hizmetlerini geçici olarak yerine getiremezse, bu durumdan sorumlu tutulamaz.
 9. Uyuşmazlık Çözümü

  • Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar, Şirketin yerleşim yerindeki mahkemeler ve icra daireleri yetkili olacaktır.
 10. Yürürlük ve Kabul

  • Bu sözleşme, Üye'nin üyelik işlemini tamamlaması ve elektronik ortamda onaylaması ile yürürlüğe girer.